Komunitní plány města Ostravy

5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019 – 2022

VYHODNOCENÍ Akčního plánu a přehledu poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2019

VYHODNOCENÍ Akčního plánu a přehledu poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2020

VYHODNOCENÍ Akčního plánu a přehledu poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2021

VYHODNOCENÍ Akčního plánu a přehledu poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2022

Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022

4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 – 2018

3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 – 2014

2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010

1. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava do roku 2006