Manažerský tým KP Ostrava

Dny otevřených dveří Charity Ostrava

Vloženo: 15.02.2010

U příležitosti 19. výročí založení Charity Ostrava se uskuteční ve dnech 18. a 19. února 2010 Dny otevřených dveří ve všech charitních střediscích. Každý návštěvník je srdečně zván. Více informací najdete v přiloženém letáčku.

Více

Manažerský tým se uskuteční 11.2.2010

Vloženo: 11.02.2010

Další jednání manažerského týmu v tomto roce proběhne ve čtvrtek 11.2.2010 od 9:00 v místnosti č.633 v šestém patře budoby odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ulici 30. Dubna. Program:  Výstupy z jednání konaného dne 19.1.2010 (K.Návratová) Tvorba průřezových /společných/ cílů a opatření MT pro 3.KP (D.Diváková) Informace z pracovních schůzek k ukazatelů sociálních služeb (M.Mariánek, J.Metznerová) Různé

Více

Koncert v rámci oslav Charity Ostrava

Vloženo: 08.02.2010

Charita Oslava letos slaví 19 rok svého působení. Jednou z akcí, která orámuje tuto událost bude koncert  v klubu Prostor-Tančírna 11.2.2010.Více informací v přiloženém letáku.

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil dotační tituly

Vloženo: 08.02.2010

KÚ MSK vyhlásil dotační tituly pro rok 2010. Vybrané dotační tituly a odkazy na jejich podmínky naleznete uvnitř článku. Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2010 Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2010 Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2010 Program protidrogové politiky kraje na rok 2010 Program […]

Více