Manažerský tým KP Ostrava

Aktualizovaný Manuál pro vykazování ukazatelů sociálních služeb a souvisejícíh aktivit

Vloženo: 07.04.2010

Na začátku letošního roku proběhla pracovní jednání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Došlo k vyjasnění jednotlivých pojmů pro konkrétní sociální služby a v některých případech i ke změně vykazovaných ukazatelů. Aktualizovaný dokument si můžete prohlédnout v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ/Manuál pro vykazování ukazatelů

Více

Vláda schválila nový Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Vloženo: 31.03.2010

Tento plán je již čtvrtým v pořadí. Formuluje politiku státu ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům a byla v nich pro jednotlivá ministerstva stanovena konkrétní opatření, která byla pro období let 2010 – 2014 vytipována jako důležitá a prioritní. „Je možno objektivně konstatovat, že naplňováním Národních plánů prokazatelně došlo již v minulosti ke zlepšení přístupu státu k občanům […]

Více

Manažerský tým proběhne 23.3.2010

Vloženo: 17.03.2010

Březnový manažerský tým proběhne v úterý 23.3.2010 od 9:00 do 12:00 v zasedací místnosti č.633 v 6.patře budovy OSVZ (ulice 30. Dubna) Program: Výstupy z jednání ze dne 11.2.2010 Tvorba průřezových cílů Informace ze schůzek pracovních skupin k tvorbě 3. KP Různé

Více

Kurz Krizové intervence

Vloženo: 23.02.2010

Kurz Krizové intervence je určen primárně úředníkům, sociálním pracovníkům a pomáhajícím profesím, které se v praxi často setkávají s osobami, klienty, se kterými řeší krizové situace, či se snaží jim předcházet. Sekundárně může tento základní kurz sloužit také dalším cílovým skupinám jako jsou např.zdravotničtí pracovníci, pedagogové a další profese, jenž se mohou také s krizovými situacemi setkat.  Kurz […]

Více