Nabídka humanitární pomoci Charity Ostrava

Vloženo: 24.05.2010

V níže uvedeném textu najdete informace o pomoci, kterou obětem letošních povodní nabízí Charita Ostrava.

Primární humanitární hmotná pomoc

Zajištění nákupu a dovozu potřebných věcí jako je:

  • pitná voda
  • trvanlivé potraviny
  • deky a přikrývky
  • pracovní oblečení
  • nářadí pro odstranění škod
  • čistící a desinfekční prostředky

Pomoc při odstraňování škod

Zajištění dobrovolníků vybavených pracovním oblečením a pracovními nástroji včetně dopravy do zasažených oblastí.


Sekundární humanitární hmotná pomoc

V závislosti na výši finančních prostředků zajištění nákupu základních potřeb pro vybavení domácnosti (nádobí, pračky, ledničky, stoly, židle, postele apod.) a jejich rozvoz do zasažených oblastí.


Nabídka přechodného ubytování

Charitní dům Salvátor
Švabinského 10, Krnov
Kapacita: 7 osob

Charitní dům sv. Václav
Kubínová 44, Ostrava-Heřmanice
Kapacita: 5 osob

Charitní dům sv. Alžběty
Zelená 73, Ostrava-Mariánské Hory
Kapacita: 7 osob

Hospic sv. Lukáše – pohostinské místnosti
Charvátská 8, Ostrava-Výškovice
Kapacita: 6 osob

Celkem se jedná o 25 míst, které lze poskytnout pro přechodné ubytování. Ve výše uvedených zařízeních je možnost využití sociálního zařízení, kuchyňky, případně lze zajistit praní prádla. Zároveň je v těchto zařízeních zajištěn vyškolený personál – sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a zdravotní personál.
V krizové situace lze výše uvedenou kapacitu ještě rozšířit o dalších 40 míst.

Kontakty

Charita Ostrava, Kořenského 17, Ostrava-Vítkovice
Bc. Jiří Skácel
tel.: 596 787 691
mobil: 733 676 627
mail: jiri.skacel@caritas.cz

Diecézní charita ostravsko-opavská, Kratochvílova 3, Ostrava
Filip Habrman
tel.: 599 525 955
mobil: 737 245 480
mail: filip.habrman@caritas.cz