Manažerský tým KP Ostrava

Termín pro vyplnění statistických údajů se blíží!!!

Vloženo: 25.05.2010

Vážení poskytovatelé sociálních služeb. Chceme vás upozornit na zákonnou povinost dle § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kde je poskytovateli sociálních služeb dána povinnost sdělovat krajskému úřadu údaje, podle kterých se sleduje kapacita, způsob zabezpečení a nákladovost jednotlivých sociálních služeb a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem. Krajní […]

Více

Pomozte dětem – semínáře pro zájemce o příspěvek

Vloženo: 24.05.2010

Pracovníci Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) – sbírkového projektu Pomozte dětem! Vás zvou na semináře k pravidlům a podmínkám výběrového řízení 12.ročníku Pomozte dětem! Cílem semináře je posílit kvalitu předkládaných projektů a poskytnout efektivní formou všem žadatelům možnost zodpovězení individuálních dotazů. Veřejné výběrové řízení 12. ročníku vyhlašujeme 17. května 2010.Kapacita seminářů je omezena! Výběrové řízení:   […]

Více

Nabídka humanitární pomoci Charity Ostrava

Vloženo: 24.05.2010

V níže uvedeném textu najdete informace o pomoci, kterou obětem letošních povodní nabízí Charita Ostrava. Primární humanitární hmotná pomoc Zajištění nákupu a dovozu potřebných věcí jako je: pitná voda trvanlivé potraviny deky a přikrývky pracovní oblečení nářadí pro odstranění škod čistící a desinfekční prostředky Pomoc při odstraňování škod Zajištění dobrovolníků vybavených pracovním oblečením a pracovními […]

Více

MPSV vydalo přiručku POVODNĚ 2010

Vloženo: 24.05.2010

Snahou Ministerstva práce a sociálních věcí je pomoci lidem postiženým povodní rychle se orientovat v sociální a pracovněprávní oblasti, která s živelnou pohromou souvisí. MPSV připravilo informační leták a publikaci s podrobnějšími informacemi.

Více

Diakonie ČCE pomáhá obětem záplav na Moravě

Vloženo: 19.05.2010

Diakonie Českobratrské církve evangelické se dnešním dnem opět aktivně zapojila do pomoci oblastem postiženým povodněmi a vyhlašuje veřejnou sbírku. Diakonická střediska sociální péče v oblastech zasažených záplavami monitorují situaci ve spolupráci s pražským krizovým štábem a jsou připravena pomoci obětem záplav – v oblasti působí například střediska ve Valašském Meziříčí, Ostravě či Uherském Hradišti. „V […]

Více

Diecézní charita ostravsko – opavská vyčlenila půl milionu korun pro pomoc postiženým povodní

Vloženo: 18.05.2010

Severní Moravu po necelém roce opět zasáhly ničivé povodně a uvedly v pohotovost jak obyvatele a krizové štáby, tak také pracovníky humanitárních organizací. Diecézní charita ostravsko-opavská vyčlenila na pomoc při odstraňování následků těchto povodní půl milionu. K dispozici dala také své sbírkové konto, využít lze také DMS. Severní Moravu po necelém roce opět zasáhly ničivé […]

Více