Diakonie ČCE pomáhá obětem záplav na Moravě

Vloženo: 19.05.2010

Diakonie Českobratrské církve evangelické se dnešním dnem opět aktivně zapojila do pomoci oblastem postiženým povodněmi a vyhlašuje veřejnou sbírku.

Diakonická střediska sociální péče v oblastech zasažených záplavami monitorují situaci ve spolupráci s pražským krizovým štábem a jsou připravena pomoci obětem záplav – v oblasti působí například střediska ve Valašském Meziříčí, Ostravě či Uherském Hradišti.

„V současné době se na nás začínají obracet lidé s žádostmi o bezplatné zapůjčení vysoušečů, kterých máme k dispozici sto kusů“, sdělil vedoucí krizového štábu Pavel Kalus. Vyžádá-li si to situace, poskytne DČCE na postižená místa vyškolené dobrovolníky a další materiální pomoc.

DČCE je dlouhodobě zapojena do Integrovaného záchranného systému ČR, který je zřizován Ministerstvem vnitra ČR.

Pomoci postiženým živelnými katastrofami se DČCE aktivně věnuje již od roku 1997 a do dnešního dne zde rozdělila více než 63 milionů korun. Zároveň dlouhodobě vzdělává a zajišťuje dobrovolníky, kteří jsou na zasažená místa vysíláni.

KAM SE OBRÁTIT O POMOC
Pro informace ohledně materiální a technické pomoci může veřejnost poslat zprávu na e-mail povodne@diakoniecce.cz, případně volat na mobilní číslo 724 515 408.

JAK MŮŽETE SAMI POMOCI
Lidé mohou přispívat bankovním převodem na povodňový sbírkový účet č. 27196349/0800 v.s. 2010 nebo zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, Diakonie ČCE obdrží 27 Kč. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců. Výtěžek sbírky bude použit na konkrétní pomoc obětem záplav.

Kontakt pro média:

Mgr. Vendula Kodetová, Public Relations
m: 739 244 788, e: kodetova@diakoniecce.cz

Mgr. Pavel Kalus, vedoucí krizového štábu
m: 776 022 942, e: kalus@diakoniecce.cz

více v přiložené tiskové zprávě