Termín pro vyplnění statistických údajů se blíží!!!

Vloženo: 25.05.2010

Vážení poskytovatelé sociálních služeb. Chceme vás upozornit na zákonnou povinost dle § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kde je poskytovateli sociálních služeb dána povinnost sdělovat krajskému úřadu údaje, podle kterých se sleduje kapacita, způsob zabezpečení a nákladovost jednotlivých sociálních služeb a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem.

Krajní termín pro odevzdání údajů je pondělí 31.5.2010.

Podle čl. II zákona č. 206/2009 Sb., kterým se mění některá ustanovení zákona o sociálních službách, v přechodném ustanovení odst. 5 je uvedeno, že poskytovatel sociálních služeb plní ohlašovací povinnost uvedenou výše poprvé za rok 2009, a to do 31. 5. 2010.

Informace o poskytovaných sociálních službách evidovaných v registru poskytovatelů sociálních služeb se budou zadávat a podávat výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel. Aplikace je součástí informačního systému OKslužby. Od loňského roku je používána k podávání žádosti o dotace. Poskytovatel podá jeden výkaz za všechny své sociální služby. Vyplňování usnadní předvyplnění údaji z registru poskytovatelů sociálních služeb. Výkazy o poskytovaných sociálních službách na rok 2009 se budou podávat od 4. 5. 2010 do 31. 5. 2010.

více informací naleznete na tomto webovém odkazu  v odstavci s názvem „Informace o modulu OKslužby-posyktovatel (statistické vykazování sociálních služeb)“.