SOCIOPOINT

Základní informace

Vloženo: 30.11.2022

projekt Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě Registrační číslo projektu:    CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265 Realizace aktivit projektu: 01. 04. 2020 – 31. 07. 2022  Celkový rozpočet projektu:  3 725 420,55 Kč Přiznaná dotace:       3 539 149,53 Kč  (85% ESF OPZ, 10% státní rozpočet) Spolufinancování z rozpočtu SMO: 186 271,02 Kč Charakteristika a zaměření projektu: Cílem projektu SOCIOPOINT bylo zřízení místa […]

Více

Výstupy projektu

Vloženo: 30.11.2022

Výstupy projektu (dle závazných monitorovacích indikátorů): 1) Celkový počet účastníků min. 25 osob 2) Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů 7 ks   Ad1) Celkem se uskutečnilo 24 kurzů (8 témat v 5 oblastech meziresortní spolupráce v sociální oblasti), bylo proškoleno 54 jedinečných osob, kterým bylo vydáno 382 certifikátů. Podmínky pro započítání do monitorovacího […]

Více

Aktivity projektu

Vloženo: 03.03.2021

–  vytvoření 2 pracovních míst odborných zaměstnanců (sociálních pracovníků místa prvního kontaktu), –  vytvoření meziresortní sítě cca 50 spolupracujících expertů z řad poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, a to pomocí: odborných workshopů odborných stáží meziresortní konference –        vytvoření 5 sad praktických manuálů ve vybraných tematických oblastech v rámci sociální práce a zajištění […]

Více