SOCIOPOINT

Základní informace

Vloženo: 04.03.2021

projekt Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě Registrační číslo projektu:    CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265 Realizace aktivit projektu: 01. 04. 2020 – 31. 07. 2022 (28 měsíců – projekt byl o 4 měsíce prodloužen) Celkový rozpočet projektu:  3 992 195,00 Kč Přiznaná dotace:       3 792 585,25 (85% ESF OPZ, 10% státní rozpočet) Spolufinancování z rozpočtu SMO: 199 609,75 Kč Charakteristika a zaměření projektu: […]

Více

Aktivity projektu

Vloženo: 03.03.2021

–  vytvoření 2 pracovních míst odborných zaměstnanců (sociálních pracovníků místa prvního kontaktu), –  vytvoření meziresortní sítě cca 50 spolupracujících expertů z řad poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, a to pomocí: odborných workshopů odborných stáží meziresortní konference –        vytvoření 5 sad praktických manuálů ve vybraných tematických oblastech v rámci sociální práce a zajištění […]

Více

Výstupy projektu

Vloženo: 02.03.2021

Výstupy projektu (dle závazných monitorovacích indikátorů): Celkový počet účastníků 25 osob Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů 7 ks   (5 sad praktických manuálů, 1 x metodika práce s klientem, 1 x evaluační zpráva o přípravě a pilotním provozu místa prvního kontaktu) DOMÁCÍ NÁSILÍ NA SENIORECH manuál prospekt OSAMĚLOST SENIORA manuál příloha 1 příloha 2 […]

Více