Výstupy projektu

Vloženo: 30.11.2022
logo EU

Výstupy projektu (dle závazných monitorovacích indikátorů):

1) Celkový počet účastníků
min. 25 osob
2) Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů
7 ks  

Ad1)

Celkem se uskutečnilo 24 kurzů (8 témat v 5 oblastech meziresortní spolupráce v sociální oblasti), bylo proškoleno 54 jedinečných osob, kterým bylo vydáno 382 certifikátů.

Podmínky pro započítání do monitorovacího indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků (tzn. překročení hranice bagatelní podpory 40 hodin) splnilo 38 osob.

Ad2)

  • Praktické manuály byly vytvořeny pro potřeby odborné i laické veřejnosti v 5 oblastech (Osamělost seniorů, Domácí násilí na seniorech, Bezdomovectví a dostupnost zdravotní péče, Akutní krize člověka s duševním onemocněním, Prevence a řešení zadlužení). Jejich účelem je získání základního přehledu o možnostech pomoci a postupech při řešení specifických potřeb občanů vč. kontaktů na organizace a instituce v Ostravě.  Součástí každého manuálu je příloha/pomůcka pro práci s cílovou skupinou dle zaměření manuálu.

DOMÁCÍ NÁSILÍ NA SENIORECH manuál prospekt

OSAMĚLOST SENIORA manuál příloha 1 příloha 2 prospekt

BEZDOMOVECTVÍ manuál prospekt

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA manuál pro pracovníky manuál pro veřejnost prospekt

DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ manuál prospekt

  • Metodika práce s klientem „Postupy, procesy a odpovědnosti místa prvního kontaktu“ byla vytvořena pro účely práce sociálního pracovníka místa prvního kontaktu (MPK); obsahuje základní parametry MPK, teoretický popis zásad a principů práce MPK, metod a postupů práce, procesy a postupy sociálních pracovníků MPK a etické zásady sociální práce za účelem poskytování základního sociálního poradenství; součástí je doporučení a popis dobré praxe, která vzešla z realizace pilotního provozu MPK SOCIOPOINT v Ostravě.

Metodika – Postupy, procesy a odpovědnosti místa prvního kontaktu

  • Evaluační zpráva o přípravě a pilotním provozu místa prvního kontakt je souhrnná zpráva mapující a hodnotící celé období realizace projektu, a to jak za jednotlivé klíčové aktivity, tak za projekt jako celek; obsahuje rovněž evaluační doporučení pro budoucí projekty.

Závěrečná evaluační zpráva o přípravě a pilotním provozu místa prvního kontaktu

Další výstupy:

Místo prvního kontaktu SOCIOPOINT

Na místo prvního kontaktu SOCIOPOINT se o radu může kdokoli obrátit anonymně osobně, telefonicky na bezplatné lince nebo e-mailem. Sociální pracovníci pomohou při hledání řešení problému v širokém spektru životních situací. Lidé v nesnázích získají kontakty na konkrétní organizace i potřebné formuláře. Pracovnice pomohou zorientovat se v systému sociální pomoci a vysvětlí, kde dané služby v Ostravě najdou.

Bližší informace ZDE

Zelená linka SOCIOPOINT              800 700 650

Mobilní aplikace SOCIOPOINT

Představuje unikátní adresář pomáhajících organizací, institucí a aktivit na území města Ostravy.
Je členěna dle základních životních situací. Dostupná zdarma pro operační systémy Android a iOS.
Její nespornou předností je, že informace jsou přístupné v režimu off-line (bez připojení k internetu).