Výstupy projektu

Vloženo: 02.03.2021
logo EU

Výstupy projektu (dle závazných monitorovacích indikátorů):

Celkový počet účastníků
25 osob
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů
7 ks  

(5 sad praktických manuálů, 1 x metodika práce s klientem, 1 x evaluační zpráva o přípravě a pilotním provozu místa prvního kontaktu)

DOMÁCÍ NÁSILÍ NA SENIORECH manuál prospekt

OSAMĚLOST SENIORA manuál příloha 1 příloha 2 prospekt

BEZDOMOVECTVÍ manuál prospekt

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA manuál pro pracovníky manuál pro veřejnost prospekt

DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ manuál prospekt