Základní informace

Vloženo: 30.11.2022

projekt Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě

logo EU
Registrační číslo projektu:   CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265
Realizace aktivit projektu:01. 04. 2020 – 31. 07. 2022 
Celkový rozpočet projektu: 3 725 420,55 Kč
Přiznaná dotace:      3 539 149,53 Kč  (85% ESF OPZ, 10% státní rozpočet)
Spolufinancování z rozpočtu SMO:186 271,02 Kč

Charakteristika a zaměření projektu:

Cílem projektu SOCIOPOINT bylo zřízení místa prvního kontaktu za účelem poskytování informací ze sociální oblasti pro odbornou i laickou veřejnost. Projekt se zaměřil nejen na zvýšení dostupnosti a zkvalitnění informovanosti poskytovatelů a zadavatelů služeb, ale také na vyjasnění kompetencí mezi jednotlivými subjekty a resorty, a to formou pořádání meziresortních workshopů, stáží a závěrečné konference, a zvýšení přívětivosti Magistrátu vůči veřejnosti. Součástí aktivit bylo také odborné vzdělávání sociálních pracovníků. Pilotní fáze projektu byla zaměřena na poskytování informací z legislativy, oblasti dávek a z nabídky sociálních služeb, a to za využití telefonické linky (800 700 650), internetu a mobilní aplikace.

Místo prvního kontaktu SOCIOPOINT je pro veřejnost otevřeno od 1. října 2021.

Informace vč. kontaktů a provozní doby ZDE

Aktivity projektu ZDE

Výstupy projektu ZDE