Aktivity projektu

Vloženo: 03.03.2021
logo EU

–  vytvoření 2 pracovních míst odborných zaměstnanců (sociálních pracovníků místa prvního kontaktu),

–  vytvoření meziresortní sítě cca 50 spolupracujících expertů z řad poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, a to pomocí:

  • odborných workshopů
  • odborných stáží
  • meziresortní konference

–        vytvoření 5 sad praktických manuálů ve vybraných tematických oblastech v rámci sociální práce a zajištění jejich šíření,

–        vytvoření mobilní aplikace,

–        zajištění provozu zelené linky v pilotní fázi projektu,

–        zpracování metodiky práce s klientem,

–        zvýšení odborné kvalifikace min. 50 sociálních pracovníků v rámci akreditovaných kurzů MPSV
na témata spadající do tematických oblastí v rámci sociální práce,

–        závěrečná evaluace procesu nastavení a fungování „místa prvního kontaktu, včetně zajištění informovanosti cílové skupiny a potenciálních klientů.