Koordinátor a administrátor projektů

Vloženo: 05.02.2020

Statutární město Ostrava, magistrát vypisuje v rámci realizace projektu „Sociální bydlení ve městě Ostrava“, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001 a projektu „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“ reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, výběrové řízení na pozici Koordinátora a administrátora projektů. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022 (doba realizace projektů), pracovní smlouva na plný úvazek.

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte elektronicky do 14. 2. 2020 na níže uvedenou adresu. V případě, že uchazeč uspěje, je nutné doložení ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Ing. Miroslava Sasínová
Specialista podpory a koordinace projektů
msasinova@ostrava.cz
702 198 239