Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení