Manažerský tým KP Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil dotační tituly

Vloženo: 08.02.2010

KÚ MSK vyhlásil dotační tituly pro rok 2010. Vybrané dotační tituly a odkazy na jejich podmínky naleznete uvnitř článku. Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2010 Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2010 Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2010 Program protidrogové politiky kraje na rok 2010 Program […]

Více

Konzultace k vykazování ukazatelů pro rok 2010

Vloženo: 25.01.2010

V rámci sjednocení výkladu k jednotlivým parametrům se tento týden uskuteční konzultace v budově odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostrava na ulici 30. Dubna. Pracovní schůzky se uksuteční dle konkrétních druhů sociálních služeb. Cílem těchto pracovních setkání je vyjasnit si a sjednotit výklad konkrétních ukazatelů v rámci jednoltivých druhů služeb. Výstupem každého jednání bude […]

Více

Harmonogram pracovních schůzek na únor je již hotov

Vloženo: 22.01.2010

Díky velice pohotové reakci všech manažerů již je hotov rozpis prvních pracovních setkání pro tvorbu 3. Komunitního plánu města Ostravy. Ještě jednou děkujeme všem manažerům a kontaktním osobám za jejich přístup. Na rozpis se můžete podívat v sekci Dokumenty ke stažení/Aktuální pracovní dokumenty.

Více

Manažerský tým proběhne 19.1.2010

Vloženo: 12.01.2010

První jednání manažerského týmu v tomto roce proběhne v úterý 19.1.2010 od 9:00 v místnosti č.633 v šestém patře budoby odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ulici 30. Dubna. Program jednání: Volba nových členů manažerského týmu Plán práce manažerského týmu na rok 2010, činnost pracovních skupin (K. Návratová) eSRP, nová webové prezentace KP Ostrava (M.Mariánek, J. […]

Více