Kurz Krizové intervence

Vloženo: 23.02.2010

Kurz Krizové intervence je určen primárně úředníkům, sociálním pracovníkům a pomáhajícím profesím, které se v praxi často setkávají s osobami, klienty, se kterými řeší krizové situace, či se snaží jim předcházet. Sekundárně může tento základní kurz sloužit také dalším cílovým skupinám jako jsou např.zdravotničtí pracovníci, pedagogové a další profese, jenž se mohou také s krizovými situacemi setkat.  Kurz by měl pomoci tyto krizové situace zvládnout a potřebné osobě poskytnout efektivní pomoc či radu.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.