Zahájení konzultačního řízení k návrhu komunitního plánu kraje

Vloženo: 10.06.2010

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zahájil připomínkovací řízení k návrhu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014“. K navrženému dokumentu je možné se vyjádřit do 18.6.2010.

Návrh „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014“  společně s připomínkovacím formulářem naleznete v příloze.

Své připomínky zasílejte pouze na přiloženém formuláři  a elektronicky na e-mailovou adresu knavratova@ostrava.cz  do 18.6.2010.