Přehled vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky SMO

Vloženo: 06.08.2020

V rámci této aktivity je realizováno odborné vzdělávání sociálních pracovníků v akreditovaných vzdělávacích kurzech pro další vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Odborné vzdělávání je organizováno skupinovou formou (uzavřené kurzy), celkem se uskuteční 24 školicích dnů na území města Ostravy.

Poskytovatelem vzdělávání je Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., realizace připadá na období 09/2020 – 03/2022

Témata jednotlivých kurzů jsou zařazena do pěti oblastí:

Oblast Domácího násilí:

  • Orientace v problematice domácího násilí
  • Problematika pomoci obětem domácího násilí

Oblast Bezdomovectví:

  • Bezdomovectví a jeho řešení

Oblast Dluhová problematika:

  • Úvod do dluhové problematiky, pojmy a definice
  • Oddlužení krok po kroku

Oblast Osoba s duševním onemocněním:

  • Úvod do orientace řešení nepříznivé sociální situace osob s duševním onemocněním
  • Způsoby řešení nepříznivé sociální situace osob s duševním onemocněním se sociálními službami a dalšími pomocnými organizacemi

Oblast Senioři:

  • Péče o seniory v jejich domácím prostředí