Vyhlášení dotačního řízení Úřadu vlády pro rok 2011

Vloženo: 03.09.2010

Úřad vlády ČR ve spolupráci s  Vládním výborem pro zdravotně postižené občany vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených na rok 2011.

Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených je určen na podporu projektů občanských sdružení zdravotně postižených nebo jejich svazů s celostátní působností. V rámci programu lze podpořit následující tématické okruhy činností:

A.     Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postiženími;

B.     Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;

C.     Edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;

D.     Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených.

Žádost musí být předložena na předepsaném formuláři a splňovat podmínky, které jsou stanoveny v Zásadách a podmínkách pro poskytování dotací na program Podpora VÚA na rok 2011.  

Uzávěrka pro podání žádostí je do 15. října 2010, přičemž rozhoduje datum razítka pošty a při osobním podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR.

Bližší informace podává Lenka Bergmannová, tel.: 224 002 341, e-mail: bergmannova.lenka@vlada.cz. Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické domluvě.

Informace také na http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dotacni-program-podpora-vua/dotacni-rizeni-2011-73825/