Vánoční setkání členů pracovních skupin

Vloženo: 16.12.2009

Dne 15.12.2009 proběhlo tradiční setkání pracovních skupin, hostí a partnerů Komunitního plánování v Ostravě.

V letošním roce jsme pro společné vánoční setkání využili prostory Charitního střediska Gabriel, které se nachází v Ostravě Zábřehu. Setkání proběhlo v příjemné  a neformální atmosféře. Své úznání za práci v jednotlivých pracovních skupinách vyjádřila nejen vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Jaroslava Rovňáková, ale také předsedové komisí Rady města Ostravy – MUDr. Jaroslav Lux (Komise sociální), Pavel Zvolánek (Komise pro handicapované děti a mládež).

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří pracují ve struktuře KP Ostrava za jejich spolupráci a nasazení při zajišťování sociálních služeb a souvisejích aktivit pro občany našeho města. Za přípravu Vanočního setkání chceme poděkovat zejména organizacím Charita Ostrava a ANIMA VIVA.