Vánoční setkání členů KP Ostrava v roce 2010

Vloženo: 11.12.2010

V úterý 7.12.2010 se konalo tradiční setkání členů všech pracovních skupin působících v rámci komunitního plánování v Ostravě.

Po dobrých zkušenostech jsme opět využili prostory Charitního střediska Gabriel a pohostinnost organizace ANIMA VIVA. Setkání proběhlo v příjemné  a neformální atmosféře za účasti politické reprezentace města včetně rezortního náměstka Ing. Martina Štěpánka.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří pracují ve struktuře KP Ostrava za jejich spolupráci a nasazení při zajišťování sociálních služeb a souvisejích aktivit pro občany našeho města. V letošním roce zejména za čas, který věnovali tvorbě 3. Komuniutního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 -2014.