SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ PRÁCE

Vloženo: 21.03.2023

SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ PRÁCE JE PODĚKOVÁNÍM SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKŮM A PŘIPOMENUTÍM DŮLEŽITOSTI ZAPOJOVÁNÍ CELÉ KOMUNITY PRO ÚSPĚCH SOCIÁLNÍCH ZMĚN 🤗🙌🙏

Respekt k rozmanitosti díky společným sociálním aktivitám – to je téma Světového dne sociální práce v roce 2023. Téma každého ročníku odráží aktuální směr a potřeby sociální práce. Letošním cílem je zdůraznit, jak je důležité zapojovat komunity do aktivit vedoucích k sociálním změnám a k sociálnímu začleňování.

https://socialniveci.ostrava.cz/svetovy-den-socialni-prace-je-podekovanim-socialnim-pracovnikum-a-pripomenutim-dulezitosti-zapojovani-cele-komunity-pro-uspech-socialnich-zmen/?fbclid=IwAR2-qYCqpSMfdWLzDQlgV5IUpH7jxp9dRtbnyUDdnJGN_QxqHrNOctB58wo