SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ PRÁCE – ZMĚNY JSOU PŘÍLEŽITOSTÍ K ROZVOJI

Vloženo: 19.03.2024

Mezinárodní federace sociálních pracovníků zdůrazňuje letošním ročníkem Světového dne sociální práce význam transformativních změn. Jak praví klasik – jedinou konstantou v životě je neustálá změna. Sociální práce je jedním z oborů, který je s fenoménem změny v každodenním kontaktu. Jedním z nikdy nekončících úkolů sociální práce tak je, na změny se připravovat a reagovat.

Světový den sociální práce 2024 Ostrava #WSWD2024
Světový den sociální práce 2024, česká jazyková mutace, zdroj: IFSW

Bez změny to nejde

Změny k životu patří. Ke změnám dochází nejen v dlouhodobém časovém horizontu, ale také v kratším měřítku. Jiné životní podmínky měli lidé před 100 lety, jiné podmínky máme dnes my. Ke změnám dochází mezi generacemi, ale i v rámci jedné generace. Některé změny jsou předvídatelné a vědní obor sociální práce se na ně může postupně připravovat. Jiné změny jsou natolik náhlé, že na ně sociální práce jako profese musí reagovat pružně a průběžně hledat nové možnosti řešení dosud neznámých situací.

„S radostí mohu konstatovat, že Ostrava je v celém spektru nabízené a poskytované sociální práce i rozsahu sociálních služeb na špici v rámci celé naší země. Také proto si dnes dokážeme poradit s jakoukoliv výzvou. Ať už se jednalo o potřebu sociální práce spojené s pandemií nemoci covid-19, či následně s uprchlickou vlnou v důsledku ruské vojenské agrese na Ukrajině. Velmi si vážím nasazení, se kterým sociální pracovnice a pracovníci ze všech institucí a organizací na území Ostravy dokáží naprosto profesionálním způsobem řešit situace nejen ve standardním režimu, ale i v okamžiku, kdy je nutno čelit mimořádným situacím. Naplňuje mě to hrdostí a všem těmto sociálním pracovníkům náleží mé velké poděkování za jejich náročnou a zodpovědnou práci ve prospěch potřebných. Současně chci apeloval na všechny, kteří cítí, že by uvítali nějakou formu pomoci, aby se s důvěrou obrátili například na náš SOCIOPOINT na ostravské radnici, kde jim rádi, ochotně a samozřejmě zcela zdarma pomůžeme jejich problém řešit,“ uvedl Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Statutární město Ostrava podporuje vzájemnou spolupráci také konceptem Komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit, které probíhá díky inspirativní kooperaci zadavatele sociálních služeb, jejich poskytovatelů a uživatelů. Díky tomu je na území města k dispozici obsáhlá síť sociálních služeb. Mnohé organizace realizují další projekty a aktivity, jejichž cílem je poskytnout potřebným lidem odpovídající podporu a pomoc a předcházet vzniku a prohlubování sociálně nepříznivých situací na území města.

Rozcestník k pomoci

Zorientovat se v celém systému sociální pomoci může být náročné, zejména pak pro laika. Proto nabízí Magistrát města Ostravy služby místa prvního kontaktu SOCIOPOINT. Je to rozcestník k nalezení další vhodné pomoci. Místo prvního kontaktu zároveň umožňuje propojit sociální pracovníky a další odborníky poskytovatelů sociálních služeb, úřadů, příspěvkových organizací i zdravotnických organizací. Vedle místa prvního kontaktu funguje i Kontaktní místo pro bydlení. To nabízí poradenství lidem v oblasti bytové nouze, včetně poradenství o možnosti zvýšit si příjem pro úhradu nákladů na bydlení pomocí dávky příspěvek na bydlení.

Ostrava podporuje změny pro budoucnost

„Město Ostrava se nebojí provádět v oblasti sociální práce a sociálních služeb ani zásadní transformační změny. Dokazuje to například rozsáhlý proces transformace v příspěvkové organizaci Čtyřlístek, centru pro osoby se zdravotním postižením,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Zdeněk Živčák a zmiňuje další změny, které při poskytování sociálních služeb nabízí vývoj techniky: „Vývoj technologií nám přináší nové možnosti. Chopili jsme se příležitosti je využít při poskytování sociálních služeb. Příkladem je už několikaletá spolupráce Domova Slunečnice s Národním dohledovým centrem při Fakultní nemocnici Ostrava v oblasti telemedicínských služeb.“

Díky využití telemedicíny nemusí obyvatelé Domova Slunečnice absolvovat časté cesty do ordinace lékaře. Zdravotní sestra jim pomocí „chytrých přístrojů“ zajistí zjištění jejich vitálních funkcí v pro ně příjemném prostředí. Data z přístrojů jsou odeslána do dohledového centra. Lékaři pak mohou na základě dat z aktuálního měření i analýzou vývoje dat v dlouhodobém časovém horizontu vyhodnotit změny ve zdravotním stavu jednotlivých seniorů a rozhodnout o dalším postupu – např. o podrobném vyšetření na odborném pracovišti, o medikaci apod. Účelné využití telemedicíny vede např. ke snížení počtu hospitalizací, v případě hospitalizací pak ke zkrácení jejich délky. Především ale vede ke zlepšení životních podmínek pacientů.

„Úkolem sociální práce a sociálních služeb není jen reagovat na změny, které už nastaly nebo které se dějí právě teď. Ale také připravovat se na změny, které přicházejí, a pomáhat tak klientům sociální práce a uživatelům sociálních služeb vést kvalitní život bez ohledu na proměny, ke kterým dochází. Věřím, že díky vysoké profesionalitě všech sociálních pracovnic a pracovníků, kteří na území města pracují, se nám to daří,“ uzavírá Zdeněk Živčák.

Na území města Ostravy dnes existuje široká síť celkem 192 sociálních služeb, které každoročně využívá zhruba 30 000 občanů, potřebujících pomoc. Vedle mnoha sociálních pracovníků, působících v nestátních neziskových organizacích, v nemocnicích, na některých školách i jinde, jich také více než 240 pracuje v rámci magistrátu města a úřadů městských obvodů, přičemž v roce 2023 poskytli pomoc a podporu přibližně 13 000 klientům.