SOCIOPOINT – MÍSTO PRVNÍHO KONTAKTU

Vloženo: 07.08.2020

Současný sociální systém je složitý a problém zorientovat se v něm má běžný občan i odborník. Proto se statutární město Ostrava rozhodlo zvýšit svou přívětivost k občanům i odborné veřejnosti. Od 1. dubna 2020 funguje v přízemí budovy Nové radnice kancelář, tzv. „SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu“. SOCIOPOINT je místem, díky kterému se člověk v sociálním systému zorientuje a získá o něm základní informace.

Výhoda SOCIOPOINTu je v tom, že dotazy osob bude řešit jedno místo. Odpovědi na dotazy
a další poradenství poskytnou dva sociální pracovníci. Plánujeme zřízení bezplatné informační linky a mobilní aplikace. K dispozici budou také praktické příručky na vybraná témata ze sociální oblasti. Veškeré služby poskytne SOCIOPOINT zdarma.

O spuštění pilotního provozu pro zájemce z řad „běžných“ občanů budeme informovat s předstihem v místních periodikách, radničních listech a dalších informačních zdrojích.

V rámci činnosti SOCIOPOINTu se zaměříme také na zlepšení vzájemné informovanosti mezi jednotlivými aktéry v sociální oblasti (poskytovateli sociálních služeb, městskými obvody, úřadem práce, nemocnicemi aj.) Vytvořením meziresortní sítě dojde k propojení jednotlivých aktérů a ke zlepšení fungování sociálního systému na území města.

Smyslem místa prvního kontaktu je:

  • zkvalitnit informační servis pro širokou veřejnost,
  • zefektivnit práci sociálních pracovníků statutárního města Ostravy prostřednictvím odborných školení,
  • vyjasnit kompetence a systematický postup relevantních subjektů při řešení nepříznivé sociální situace klientů.

Kontaktní údaje:

telefon:          599 443 821

mail:               sociopoint@ostrava.cz

Detailní informace o projektu naleznete zde.

Aktivity jsou podpořeny  v rámci projektu „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, který je financován z Operačního programu zaměstnanost, ze státního rozpočtu a z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Zajištění informovanosti laické i odborné veřejnosti včetně mezioborové spolupráce a spolupráce s městskými obvody je jedním z cílů 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022.