Sociálně terapeutická skupina pro rodiče s dětmi se sluchovým postižením 0 – 2 roky – NOVĚ V OSTRAVĚ

Vloženo: 11.04.2018

Aktivity pro skupinu 0–2 jsou zaměřené na vzájemnou interakci rodič-dítě, na rozvoj a posílení sociálních dovedností, velký důraz je zejména na rozvoj komunikačních dovedností mezi rodičema dítětem a na rozšiřování slovní a znakové zásoby. Cílem je i kontakt s jinými rodiči a dětmi.Skupina je určena rodičům, kteří mají dítě se sluchovým či s kombinovaným postižením ve věkuod 0 do 2 let, případně rodičům se sluchovým postižením s dítětem ve věku od 0 do 2 let . Každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci od 10.00 do 11.30 hodin. Nejbližší termíny: 13. 4., 27. 4., 11. 5. a 25. 5. 2018.

Na program je nutné přihlásit nejpozději ve středu před programem. Kontakt: Bc. Veronika Kovalová, e-mail: sasostrava@detskysluch.cz, tel.: 734 752 900.
Přijďte, těšíme se na vás! Více informací naleznete v pozvánce.