SENIOR ROKU

Vloženo: 15.09.2010

Poradní sbor seniorů primátora města Ostravy vyhlašuje IV. ročník ankety SENIOR ROKU.

Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 15. října 2010 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti.
V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk a kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,
nebo e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz.
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2010.zpět