Publikace „I MY JSME OBČANÉ! – JAK ZPŘÍSTUPNIT ÚŘADY I LIDEM S BARIÉRAMI V KOMINIKACI“

Vloženo: 25.06.2010

Česká alzheimerovská společnost ve spolupráci s organizací Fokus Praha, o.s. a organizací Společnost pro podporu lidí s metálním postižením v České republice, o.s. vydali publikaci, jejímž cílem je zlepšení komunikace na úřadech s lidmi s postižením (zejména s mentálním postižením, s duševním onemocněním a lidmi s demencí).

Publikace „I MY JSME OBČANÉ! – JAK ZPŘÍSTUPNIT ÚŘADY I LIDEM S BARIÉRAMI V KOMINIKACI“

Lidí s mentálním postižením, s duševním onemocněním a lidí s demencí jsme se ptali na to, jaké mají zkušenosti s úřady:

„Je tam vždycky hrozně moc lidí a jenom jedno otevřený okýnko. Dlouho to trvá a lidi jsou nervózní. Někdy se nevyznám v těch tlačítkách a musím rychle něco zmáčknout, protože za mnou ostatní lidi čekaj´.“
Jana, paní s mentálním postižením

„Posílali mne z místa na místo a následně mne zdrbli za zmatky či dokonce seřvali, že něco nemám, nic
mi nevysvětlili.“

Martina, paní s duševním onemocněním

Stejně tak jsme se ptali pracovníků státní správy, s jakými bariérami se při své práci s těmito lidmi potýkají:

„Tito lidé nemají standardní všeobecný přehled, mají málo dostupný přístup k informacím, určité
požadavky k úředním postupům ze strany úřadů jsou pro ně těžko srozumitelné.“

pracovnice městského úřadu

Na základě těchto odpovědí a našich zkušeností vznikla publikace, která může vést ke zlepšení komunikace na úřadech tak, aby se úřední záležitosti nejen pro lidi s potížemi v komunikaci, ale i většinovou společnost staly příjemnějšími, přístupnějšími a tedy co nejméně stresujícími.

V brožurce mj. najdete:

  • lidé s mentálním postižením, lidé s duševním onemocněním, lidé s demencí a senioři – popis jejich znevýhodnění a toho, jak se v běžném životě může projevovat
  • otázka způsobilosti k právním úkonům
  • platné normy garantující základní lidská práva v ČR
  • bariéry, se kterými se lidé na úřadech setkávají, a jak to vidí úředníci
  • doporučení, co by se mělo na úřadech změnit

„… Chtěla bych, aby to hlavně dobře vysvětlili, aby mluvili pomalu, aby nebyli agresivní k lidem a všechno jim dobře vysvětlili, aby byli vstřícní. A taky by se měly zlepšit informace – jak se to třeba vyřizuje a kde.“
Ivana, paní s mentálním postižením

Publikace je určena široké veřejnosti, politikům a zástupcům státní správy a klade si za cíl zvýšit povědomí o nedostatcích přístupnosti veřejné správy pro některé naše spoluobčany. Celou publikaci najdete v příloze.