Připomínkování 6. Komunitního plánu

Vloženo: 01.07.2022

V letošním roce připravuje město Ostrava pod garancí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy již

6. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023-2026 (dále jen 6.KP).

Materiál je významným strategickým dokumentem pro realizaci a rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města. Jednotlivé cíle a opatření vyjadřují způsob uspokojování potřeb občanů statutárního města Ostravy v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Jedním z nezbytných kroků při tvorbě 6.KP  je proces konzultací a připomínek k návrhu dokumentu, v rámci kterého může odborná i laická veřejnost vznést své připomínky.

Chcete se podílet na podobě 6. KP?

Do procesu připomínkování se může zapojit každý. Máte-li k návrhu 6. KP jakékoli podněty, můžete je vyjádřit prostřednictvím jednoduchého formuláře.

Své připomínky můžete zasílat od 7. 7. do 15. 7. 2022. Následně bude sběr připomínek zastaven.

Všechny budou vypořádány, přičemž o způsobu jejich vypořádání Vás budeme informovat na této stránce, a to nejpozději do 31. 8. 2022.

Vypořádání připomínek: Odkaz na přehled vypořádaných připomínek bude dostupný nejpozději 31. 8. 2022.