Pracovní semináře k plánování rozvoje sociálních služeb

Vloženo: 29.11.2010

V roce 2010 proběhla dvě výjezdní jednání zaměřená na spolupráci zadavatele, politické reprezentace a poskytovatelů sociálních služeb při přípravě a realizaci strategického dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011-2014 (dále jen 3.KP).

Realizace pracovních seminářů k problematice plánování rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostrava

13.-14.5.2010  Štramberk
24.-25.11.2010 Čeladná


Obsahem prvního semináře bylo sjednocení jednotlivých kapitol připravovaného 3.KP tak, aby nedocházelo k duplicitám, aby byly stanovené cíle a opatření odpovídající potřebám uživatelů, možnostem poskytovaných služeb a požadavkům zadavatele s vazbou na hospodárně vynaložené veřejné prostředky. Aktivní zapojení politické reprezentace do tvorby a kompletace dokumentu doplnil pohled zadavatele na uvedenou problematiku sociálních služeb a jejich plánování. Výsledkem byl připravený 3.KP pro konzultační řízení.
V rámci druhého semináře proběhlo vzdělávání zaměřené na přípravu akčních plánů 3.KP. Současně byl systém komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit spolu s 3. KP představen nově zvolené politické reprezentaci města.

Realizace pracovních seminářů byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.