POZVÁNKY NA AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝCH POSTIŽENÍM

Vloženo: 18.04.2024

Spolek VIA osob se sluchovým postižením pořádá v průběhu roku ve spolupráci s dalšími subjekty řadu zajímavých akcí pro děti i dospělé se sluchovým postižením.

leták divadelní inscenace o ženě s hluchoslepotou pozvánka
pozvánka na orientační týden pro rodiny s malými dětmi se sluchovým postižením
pozvánka na prázdninovou školu znakového jazyka
leták zákoutí světa neslyšících
leták střípky hluchoslepoty