Otevření SOCIOPOINTu se blíží

Vloženo: 26.08.2021

K pomoci při zorientování se a pochopení různých životních situací v oblasti sociální je pro občany města Ostravy zřizováno místo prvního kontaktu – SOCIOPOINT. Základní sociální poradenství bude poskytováno v úředních hodinách magistrátu města Ostravy osobně, telefonicky nebo e -mailem, anonymně a bezplatně.

Pro jednoduchý a rychlý kontakt s občany i odborníky bude zřízena a provozována bezplatná telefonní linka (tzv. Zelená linka), která bude spuštěna v den zahájení provozu SOCIOPOINTu. Terénním pracovníkům bude při hledání konkrétních řešení a východisek z obtížných situací občana nápomocna nová, přehledná mobilní aplikace Sociopoint pro chytré telefony, jejíž hlavní předností bude možnost vyhledání stěžejních informací, zejména kontaktů na organizace, úřady a další relevantní subjekty, strukturovaných dle životních situací a potřeb klienta. Informace budou dostupné i režimu off-line, bez připojení k internetu. V aplikaci a na webových stránkách města budou také k dispozici odborné informační materiály (manuály, letáky), které poskytují postupy, návody a kontakty pomoci v pěti identifikovaných oblastech – dluhy , ztráta bydlení, domácí násilí na seniorech, osamělost seniorů a duševní onemocnění.

Základní rolí sociálních pracovníků, mobilní aplikace i manuálů SOCIOPOINTu je být nápomocni při orientaci v systému sociální pomoci (sociální služby, úřady, dávky, příslušné formuláře), při hledání možností řešení konkrétního problému, a to jak poskytnutím rady a předáním informace o nabídce sociálních služeb, tak zprostředkováním a zajištěním kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních tíživých situacích.

Místo prvního kontaktu SOCIOPOINT bude plně občanům k dispozici od 1. října 2021 v budově Nové radnice na Prokešově náměstí 8.