Ocenění Dobrovolníků roku 2022

Vloženo: 19.12.2022

Jedenáct dobrovolníků pomáhajících v různých ostravských centrech převzalo ocenění Dobrovolník roku 2022. Město již tradičně děkuje svým dobrovolníkům, kteří často řadu let nezištně pomáhají v hospici, handicapovaným, onkologickým i jiným pacientům, rodinám s dětmi, seniorům a dalším potřebným.

Ocenění mnohdy věnují dobrovolnické činnosti desítky či stovky hodin svého času, aby v nesnadných chvílích potřebným pomohli. Město spolupracuje se dvanácti dobrovolnickými centry, působícími na území města a sdružujícími téměř 3 000 dobrovolníků. V letošním roce počet dobrovolníků významně stoupl v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a pomocí potřebným, kdy mnozí neváhali a řady dobrovolníků v prvních dnech a týdnech masivně rozšířili.

Po dvou předchozích „covidových“ letech, kdy zástupci města předali ocenění dobrovolníkům individuálně, proběhl dvanáctý ročník ankety 12. prosince již opět tradičně na půdě magistrátu a poděkování oceněným zaznělo z úst Zbyňka Pražáka, náměstka primátora. „Mé upřímné poděkování náleží všem dobrovolníkům, kteří své schopnosti a svůj čas věnují pomoci druhým. V jejich řadách vídám dobrovolníky, kteří prakticky celý svůj život zasvětili pomoci potřebným. Letos mě potěšila doslova vlna solidarity lidí, která se zvedla ihned v prvních hodinách po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Ať už se jednalo o zajišťování humanitární pomoci, směřující přímo do postižených oblastí, či angažování se v pomoci přijíždějícím uprchlíkům, která v různé podobě pokračuje dodnes,“ konstatoval náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Titul Dobrovolník roku 2022 přináleží těmto oceněným:
Kateřině Skopalové, Charita Ostrava – dobrovolnické centrum
Pavlu Szturcovi, Charita Ostrava – dobrovolnické hospicové centrum
Tereze Hovadíkové, Centrum pro rodinu a sociální péči
Dagmar Urbancové, HOST Home – Start Česká republika
Kristýně Tichánkové, Nadační fond Pavla Novotného
Jiřině Raszka Marušákové, Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava
Patriku Děckému, Slezská diakonie
Vojtěchu Hanákovi, S.T.O.P.
Stanislavě Kucharské, Fakultní nemocnice Ostrava
Zdeňku Neustupovi, oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
Zdeňce Hyvnarové, OVAHELP Centrum pomoci onkologickým pacientům

Více fotografií je k dispozici zde.