Komunitní plánování

Co pro nás je komunitní plánování?

Je to metoda, pomocí které plánujeme sociální služby tak, aby odpovídaly specifikům obce a zároveň potřebám každého z občanů.

Hledáme nejlepší řešení v oblasti sociálních služeb prostřednictvím otevřeného procesu zjišťování potřeb a zdrojů.

Naším cílem je:

  • vytvořit dostupnou síť sociálních služeb a aktivit, které reagují na potřeby občanů,
  • posilovat sociální soudržnost komunity,
  • podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.

Charakteristickým znakem metody je:

  • zapojování zadavatelů – poskytovatelů – uživatelů/veřejnosti,
  • dialog a vyjednávání,
  • dosažení výsledku, který je přijat a podporován účastníky.

Výsledkem je systém sociálních služeb na regionální úrovni, který:

  • odpovídá zjištěným potřebám,
  • reaguje na místní odlišnosti,
  • zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.

Více informací o procesu komunitního plánování naleznete zde.

Dokumenty ke stažení