,,NENECHAT NIKOHO STRANOU“ JE TÉMA LETOŠNÍHO SVĚTOVÉHO DNE SOCIÁLNÍ PRÁCE

Vloženo: 15.03.2022

Spoluvytváření nového eko-sociálního světa: nenechat nikoho stranou je tématem Světového dne sociální práce, který už po 39. vyhlásila Mezinárodní organizace sociálních pracovníků IFSW. Smyslem světového dne je připomenout si význam sociální práce a potřebu vzájemné spolupráce.

Světový den sociální práce připadá na třetí březnové úterý, letos tedy na 15. března. Téma každého ročníku odráží aktuální směr a potřeby sociální práce. Svět si v posledních dvou letech kvůli onemocnění covid-19 prošel zásadními změnami a procházíme jimi i aktuálně v souvislosti s příchodem lidí z Ukrajiny do naší země, což v oblasti sociální práce a mezilidských vztahů ukazuje směry budování nových cest. Tématem pro rok 2022 je tedy spoluvytváření nového eko-sociálního světa, kde nezůstane nikdo stranou. Představuje vizi a akční plán k vytvoření nových globálních hodnot, politik a postupů, které rozvíjejí důvěru, bezpečnost pro všechny lidi a udržitelnost planety.

Sociální práce v Ostravě

Statutární město Ostrava se dlouhodobě zajímá o potřeby svých obyvatel, rozvíjí a podporuje sociální práci na svém území a vypracovává, aktuálně již šestý, komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit. Město se tak podílí na vytváření sítě sociálních služeb, která předchází vyčleňování ohrožených jednotlivců, rodin i komunit. Občané jsou tímto způsobem zabezpečeni v případě, kdy si nemohou nebo neumějí pomoci sami.

Aktivity nejen sociálních pracovníků směřují k předcházení osamělosti a k začlenění jednotlivců a rodin zpět do dění komunity. K tomu je aktivně využívána komunitní práce, která propojuje místní společenství s dalšími aktivitami v rámci města.

Jménem odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy děkuji všem sociálním pracovníkům, dobrovolníkům, vedoucím, administrativním, technickým i dalším pracovníkům, Vám všem, kdo zajišťujete sociální práci v Ostravě, za Vaše úsilí při řešení tíživých situací obyvatel města.
V této náročné době děkuji také Vám všem humanitárním pracovníkům, kdo neúnavně pomáháte zmírňovat následky útrap lidem z Ukrajiny.
Přeji nám všem, ať se téma letošního Světového dne sociální práce brzy zhmotní v míru a naplňuje nás radostí, že naše práce má smysl.

Zdeněk Živčák
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Ostravy

SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu: novinka v Ostravě

Ze síťování sociálních služeb na území Ostravy vzešla potřeba obyvatel mít v sociální oblasti jedno kontaktní místo, kde získají základní informace, jak svou situaci řešit nebo na koho se obrátit. Proto město Ostrava v říjnu 2021 otevřelo veřejnosti Místo prvního kontaktu – Sociopoint, které nejen informuje obyvatele Ostravy, ale také umožňuje propojit sociální pracovníky i další odborníky poskytovatelů sociálních služeb, úřadů, příspěvkových organizací i zdravotnických organizací. Občané tak již nikdy nebudou na svůj problém sami.

Web Sociální věci Ostrava: vše pro sociální pracovníky na jednom místě

Nový pohled na sociální svět v Ostravě dává portál Sociální věci Ostrava. Odborníci i občané zde naleznou informace ze sociální problematiky, souhrnný informační servis k řešení aktuálních situací, kontakty na sociální pracovníky úřadů městských obvodů nebo například odkaz na katalog sociálních služeb.

Město Ostrava díky aktivitám, inovativním a dlouhodobým projektům realizuje téma letošního ročníku Světového dne sociální práce už mnoho let. Dívejme se kolem sebe, nebuďme lhostejní a nabídněme pomocnou ruku či informace tomu, kdo je potřebuje.

#WSWD2022

Sociální věci Ostrava, web s informacemi, Světový den sociální práce #WSWD2022


15. března 2022 slavíme Světový den sociální práce s tématem Spoluvytváření nového eko-sociálního světa: Nenechat nikoho stranou. #WSWD2022
Zdroj: https://www.ifsw.org/social-work-action/world-social-work-day/world-social-work-day-2022/