Nadační fond EVRAZ nabízí možnost podání žádosti o nadační příspěvek

Vloženo: 06.09.2010

Nadační fond Evraz vznikl v roce 2006 za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje, a to zejména podpory v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu a podnikatelského prostředí. V loňském roce NFE rozdělil mezi 34 organizace finanční dary v  celkové hodnotě 9 mil. Kč.

Mateřská společnost Evraz Group směřuje působení své nadace zejména do problematiky dětské mozkové obrny, a vyjádřila přání, aby také část prostředků z Nadačního fondu Evraz putovala právě do této oblasti, nebo oblasti jí blízké.
Žádost o příspěvek je nutno podat formou zpracovaného projektu, který musí být v souladu se Statutem nadačního fondu (plné znění naleznete na www.vitkovicesteel.com/nadacni-fond/) a dále musí splňovat následující základní kriteria:

  • realizace v rámci Moravskoslezského kraje
  • jednoznačný časový harmonogram realizace, tj. termíny zahájení a ukončení projektu
  • celková doba realizace projektu nesmí přesáhnout jeden kalendářní rok

Písemné žádosti je nutno zaslat do 11. 10. 2010 (rozhoduje razítko pošty na obálce).

Další informace k Nadačnímu fondu Evraz či k podmínkám přihlašování projektů získáte na www.vitkovicesteel.com/nadacni-fond/