Manažerský tým proběhne 19.1.2010

Vloženo: 12.01.2010

První jednání manažerského týmu v tomto roce proběhne v úterý 19.1.2010 od 9:00 v místnosti č.633 v šestém patře budoby odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ulici 30. Dubna.

Program jednání:

  1. Volba nových členů manažerského týmu
  2. Plán práce manažerského týmu na rok 2010, činnost pracovních skupin (K. Návratová)
  3. eSRP, nová webové prezentace KP Ostrava (M.Mariánek, J. Metznerová)
  4. Dosavadní průběh dotačního žízení SMO na rok 2010 (J.Müllerová)
  5. Příprava 3.KP
  6. Různé