Lidé lidem 2010

Vloženo: 02.11.2010

Již třetí ročník tradiční akce Lidé Lidem se bude konat 9.listopadu od 9 do 17 hodin v prostorách Domu kultury města Ostravy. Představí se organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity. V rámci letošního ročníku se uskuteční přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit, prezentace Dětského rehabilitačního stacionáře při MNO u příležitosti 20. let jeho existence a také meziresortní konference Pracujeme společně s podtitulem – „Změny a úskalí při pomoci lidem handicapem“. Součástí dne je i zábavný program. 

Návštěvníci se mohou těšit na nejrůznější taneční, hudební a divadelní představení, to vše v podání uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Připravené jsou interaktivní rukodělné dílny, klauni, laserová střelnice a ukázky práce s terapeutickými psy. Akci pořádá Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ve spolupráci s neziskovou organizací Eko-info centrum, městskou nemocnicí Ostrava a neziskovou organizací Centrum pro rodinu a sociální péči. Akce je hrazena z rozpočtu statutárního města Ostrava a z rozpočtu Moravskoslezského kraje a je v souladu se stanovenými společnými cíli a opatřeními 2. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010.

Pozvánky na jednotlivé akce a stručný program najdete v přílohách.