Konzultace k vykazování ukazatelů pro rok 2010

Vloženo: 25.01.2010

V rámci sjednocení výkladu k jednotlivým parametrům se tento týden uskuteční konzultace v budově odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostrava na ulici 30. Dubna.

Pracovní schůzky se uksuteční dle konkrétních druhů sociálních služeb. Cílem těchto pracovních setkání je vyjasnit si a sjednotit výklad konkrétních ukazatelů v rámci jednoltivých druhů služeb. Výstupem každého jednání bude zápis, který obrdží zástupci poskytovatelů služeb.
Závěry z jednání se v konečném důsledku promítnou při tvorbě metodiky a Manuálu pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava pro rok 2010.