Jednání pracovní skupiny Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ze dne 22. 9. 2021

Vloženo: 15.09.2021