Jednání pracovní skupiny Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ze dne 21.5.2020

Vloženo: 21.05.2020