Je zahájen proces konzultací k návrhu komunitního plánu města Ostravy

Vloženo: 02.07.2010

Konzultační řízení k návrhu dokumentu „3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 – 2014“ (3.KP) bude probíhat v době od 2.7. do 15.7. 2010. Proces konzultací umožní laické i odborné veřejnosti dokument připomínkovat a přispívá k naplňování principu transparentnosti.

Proces komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava započal v roce 2003 a nadále je tato metoda plánování využívána.
V období od října 2009 do června 2010 vznikal dokument 3.KP.
Na tvorbě dokumentu se podíleli členové struktury Komunitního plánování Ostrava, kteří pracují v 11 pracovních skupinách a manažerském týmu (cca 210 osob). Bez podnětů, připomínek a zkušeností poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit by zadavatel nevytvořil kvalitní dokument. Všem zúčastněným patří poděkování.

V rámci konzultačního řízení je možno nastudovat dokument a v případě nesrovnalostí, nejasností apod. mohou být podány připomínky, které budou následně vyhodnoceny v rámci Manažerského týmu KP Ostrava nebo jednotlivých pracovních skupin.
Připomínky je možné zaslat elektronickou poštou na adresu knavratova@ostrava.cz, nejpozději do 15.7.2010, a to výhradně na předepsaném formuláři.

Mgr. Kamila Návratová
Koordinátor KP Ostrava