Jak úspěšněji vyřizovat osobní doklady s klienty? Tipy pro sociální práci.

Vloženo: 14.06.2024

Přinášíme další ze série tipů a doporučení pro efektivnější řešení životních situací s klienty sociální práce. Tentokrát jsme se zaměřili na vyřizování osobních dokladů. Jak je to s plnou mocí při vyřizování jménem klienta? Bojíte se, že někdo zneužije občanský průkaz klienta s omezenou svéprávností? Pozbyl doklad totožnosti klienta platnost a nemá se jak dostat na Slovensko? Máme pro vás tipy, jak takové situace úspěšně vyřešit.

S klienty a klientkami sociálních služeb i sociálních odborů nejčastěji řešíme ztracené/zcizené občanské průkazy; rodné listy k vystavení nových občanských průkazů; oddací listy, rodné listy dětí a doklady o studiu k prokázání nároku na důchody; průkazy pojištěnce a u které pojišťovny jsou aktuálně pojištěni; zdravotní pojištění pro cizince žijící v ČR; problémy s doručením doporučených psaní z institucí a další. Sešli jsme proto, abychom si vyměnili zkušenosti a sepsali je do dokumentu, který nabízíme i vám.

Soubor zkušeností a osvědčené praxe vzešel ze zkušeností členské základny pracovní skupiny Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení komunitního plánování města Ostravy. Obsah dokumentu byl rozšířen o podnětnou praxi pracovníků a pracovnic oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy. V dokumentu jsme nasdíleli některé zkušenosti, jak být v podpoře klientů při získání chybějících dokladů úspěšnější. Jedná se o praktické tipy i odkazy na oporu v právních normách.

Uvítáme konstruktivní kritiku i vaše podněty a další tipy. Kontakt najdete v dokumentu.

Ke stažení: Tipy pro úspěšné vyřizování dokladů s klienty sociální práce (květen 2024)