Informace PČR pro neslyšící – jsme v tom společně!

Vloženo: 08.04.2020

Situace, ve které se kvůli celosvětovému šíření koronavirové infekce nacházíme, klade na celou společnost velké nároky. Denně jsme vystavováni záplavě nových informací v podobě nových vládních nařízení, rad a postupů, ve kterých často není snadné se zorientovat. S různými bariérami o to více bojují osoby se speciálními komunikačními potřebami. Jen v České republice jsou statisíce osob s menším či větším rozsahem poškození sluchového vnímání. 

Nemluvíme přitom jen o těch, kteří se jako neslyšící narodili, ale například o seniorech, kteří o sluch přicházejí postupně vlivem různých onemocnění souvisejících s věkem, a o mnohých dalších. Nesnadný přístup k informacím se pro neslyšící stává složitějším například kvůli povinnému nošení roušek. Přicházejí tak o možnost odezírat ze rtů, což bývá mnohdy nezbytné.

Policisté jsou prostřednictvím resortního vzdělávání na specifickou komunikaci připravováni, ale jak upozorňuje policejní psycholožka PhDr. Simona Hoskovcová, PhD., může dojít v komunikaci k různým problémům. Policisté se budou samozřejmě snažit pomoci každému, kdo jejich pomoc potřebuje, bez ohledu na komunikační překážky. Vše bude ale pochopitelně snadnější, pokud sami sluchově postižení nabídnou v dané situaci způsob komunikace, který je pro ně nejpřijatelnější. Jedině vzájemná spolupráce pomůže rychleji zvládnout i vypjaté či ohrožující situace. Návod nabízí přiložený rozhovor s PhDr. Hoskovcovou připravený s organizací Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s tlumočený do znakové řeči.

Na komunikaci s osobami se ztíženými komunikačními potřebami nezapomíná Policie České republiky ani pro případ ohrožujících situací. Jako alternativu tísňové linky 158 mohou neslyšící využít tísňovou linku pro neslyšící 603 111 158, na které jsou oznámení pro tísňové stavy přijímána prostřednictvím sms zpráv. Více informací o fungování tísňové linky pro neslyšící zjistíte například z webových stránek operačního odboru Policejního prezidia ČR.

Další rady a instrukce ve znakovém jazyce jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Na webových stránkách ministerstva najdete také ucelený přehled nařízení, výjimek a postupů, která platí pro současný pandemický stav.   

Jsme v tom společně!