DOTAČNÍ VÝZVY 2023 VYHLÁŠENY. ZÚČASTNĚTE SE SEMINÁŘŮ PRO ŽADATELE

Vloženo: 21.09.2022

Město Ostrava vyhlásilo výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků z rozpočtu města na rok 2023 s termínem pro podávání žádostí 17.–27. 10. 2022.

Pro žadatele a příjemce dotací pořádáme semináře, kde máte možnost se dozvědět:

  • jaké jsou podmínky poskytnutí dotací
  • co mají žádosti obsahovat, aby uspěly
  • jak má vypadat správně zpracované vyúčtování dotací
  • co je a co není uznatelnou položkou
  • jakých chyb se žadatelé a příjemci nejčastěji dopouští a jak se jich vyvarovat

Využijte možnost ptát se našich specialistů a slyšet otázky ostatních. 

Vyhlášené dotační programy

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY
Seminář pro žadatele se uskuteční 4. 10. 2022 od 13:00 v zasedací místnosti č. 306 na Magistrátu města Ostravy. 
Přihlášení na seminář
Informace pro žadatele v oblasti prevence kriminality najdete zde

OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE
Seminář pro žadatele se uskuteční 11. 10. 2022 od 9:00 v zasedací místnosti č. 306 na Magistrátu města Ostravy. 
Přihlášení na seminář.
Informace pro žadatele v oblasti sociální péče najdete zde

OBLAST PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Seminář pro žadatele
 se uskuteční 11. 10. 2022 od 9:00 v zasedací místnosti č. 306 na Magistrátu města Ostravy. 
Přihlášení na seminář.
Informace pro žadatele v oblasti protidrogové prevence najdete zde

OBLAST PODPORY OSOB S HANDICAPEM
Seminář pro žadatele
 se uskuteční 11. 10. 2022 od 13:00 v zasedací místnosti č. 306 na Magistrátu města Ostravy. 
Přihlášení na seminář.
Informace pro žadatele v oblasti podpory osob s handicapem najdete zde

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
Seminář pro žadatele
 se uskuteční 11. 10. 2022 od 13:00 v zasedací místnosti č. 306 na Magistrátu města Ostravy. 
Přihlášení na seminář.
Informace pro žadatele v oblasti zdravotnictví najdete zde

Dotační výzvy v dalších oblastech

Město Ostrava má vyhlášeny dotační výzvy i v dalších oblastech, které se mohou týkat i aktivit realizovaných poskytovateli sociálních služeb (např. v oblasti podpory prorodinných aktivit – rodinné politiky, sportu, kultury nebo volného času). Některé výzvy končí už 30. 9. 2022

Přehled všech dotačních titulů města Ostravy najdete zde.