Dobrovolník roku 2020

Vloženo: 21.12.2020

Statutární město Ostrava ocenilo i v tomto roce dobrovolníky a poděkovalo tak za jejich práci a čas věnovaný potřebným. Ceny jednotlivým dobrovolníkům předával náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Zdeněk Živčák, MPA.

V letošním roce bylo nominováno celkem 8 dobrovolníků z 9 dobrovolnických center. Osobní předání proběhlo v 6 organizacích, ve dvou organizacích bude ocenění předáno v nejbližší možné době (Dobrovolnické centrum Charity Ostrava, Slezská diakonie).

Centrum pro rodinu a sociální péči – Iveta Hovadíková

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava – Monika Šindelová

Dobrovolnické centrum Charity Ostrava – Eva Tomášková

Dobrovolnické hospicové centrum Charity Ostrava – Bc. Barbora Brveníková

HoSt-Home Start Česká republika – Radmila Blokešová

Nadační fond Pavla Novotného – Marie Blažková

Slezská diakonie – Lenka Černínová

S.T.O.P. – Richard Huňka