Co je Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava?

Vloženo: 28.05.2019

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb (ve městě Ostrava i souvisejících aktivit), jedná se o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Je to proces, při němž dochází postupně k vytvoření takového systému, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb, jejichž potřeby jsou v určitých cyklech pravidelně zjišťovány a vyhodnocovány. Proces plánování je založen na principu partnerství a spolupráce v rámci komunity, která je vymezena politiky, odborníky, uživateli a veřejností.

Video v Českém znakovém jazyce: https://www.youtube.com/watch?v=0kVl0c4QNd0

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich rodinám, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. Zřizovateli a provozovateli sociálních služeb jsou neziskové organizace. Služby mohou být občanům poskytovány v jejich domácím prostředí, v ambulantní formě nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Jejich financování je realizováno z více zdrojů: rozpočtu (města, kraje, státu), úhrad uživatelů, příspěvku na péči, vlastní hospodářské činnosti organizací, pořádaných sbírek, sponzorských darů apod.