Diecézní charita ostravsko – opavská vyčlenila půl milionu korun pro pomoc postiženým povodní

Vloženo: 18.05.2010

Severní Moravu po necelém roce opět zasáhly ničivé povodně a uvedly v pohotovost jak obyvatele a krizové štáby, tak také pracovníky humanitárních organizací. Diecézní charita ostravsko-opavská vyčlenila na pomoc při odstraňování následků těchto povodní půl milionu. K dispozici dala také své sbírkové konto, využít lze také DMS. Severní Moravu po necelém roce opět zasáhly ničivé […]

Více

Aktualizovaný Manuál pro vykazování ukazatelů sociálních služeb a souvisejícíh aktivit

Vloženo: 07.04.2010

Na začátku letošního roku proběhla pracovní jednání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Došlo k vyjasnění jednotlivých pojmů pro konkrétní sociální služby a v některých případech i ke změně vykazovaných ukazatelů. Aktualizovaný dokument si můžete prohlédnout v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ/Manuál pro vykazování ukazatelů

Více

Vláda schválila nový Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Vloženo: 31.03.2010

Tento plán je již čtvrtým v pořadí. Formuluje politiku státu ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům a byla v nich pro jednotlivá ministerstva stanovena konkrétní opatření, která byla pro období let 2010 – 2014 vytipována jako důležitá a prioritní. „Je možno objektivně konstatovat, že naplňováním Národních plánů prokazatelně došlo již v minulosti ke zlepšení přístupu státu k občanům […]

Více

Domov pro seniory Kamenec vyhlásil veřejnou sbírku

Vloženo: 25.03.2010

V termínu od 1.2.-31.5.2010 vyhlašuje Domov pro seniory Kamenec  Veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro uživatele domova. Přispět lze bezhotovostně na účet č. 43-6061170297/0100, nebo v hotovosti do pokladničky na vrátnici Domova pro seniory Kamenec. Více informací můžeste získat na internetových stránkách domova.

Více