Aplikace eSRP je otevřena

Vloženo: 05.01.2010

Od 4.1.2010 je otevřena elektronická aplikace eSRP, do které organizace navádějí ukazatelé kvality sociálních služeb a souvisejících aktivit společně s vyplněním položek vícezdrojového financování.

Chceme poprosit všechny organizace jež se podílí na komunitním plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava o vyplnění údajů do aplikace elektronického systému revize projektů (eSRP). Příjemci neinvestičních účelových dotací z rozpočtu SMO pro rok 2009 mají tuto povinnost zakotvenou ve smlouvě.

Informace, které touto cestou získáme jsou nezbytné pro rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit v našem městě. Pro vstup do samotné aplikace můžete využít baner umístěný na našich stránkách, nebo adresu http://esrp1.kpostrava.cz/ .

Pro práci s programem doporučujeme používat webový prohlížeč Mozilla Firefox. Práce s aplikací v tomto systému je významně rychlejší. Prohlížeč si můžete stáhnout například na tomto odkaze – http://www.mozilla.com/cs/

V eSRPu vyplňte jak údaje finančního zajištění služby, či aktivity, tak data, která se váží na ukazatele kvality poskytováných sociálních služeb a souvisejících aktivit. Ve druhé monitorovací zprávě se vyplňují údaje za celý kalendářní rok 2009, tzn. od 1.1.2009-31.12.2009.Termín pro předložení závěrečného vyúčtování je 31. 1. 2010.

Formuláře pro vyúčtování dotací jsou ke stažení na adrese http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/cs/pid/2319

V případě jakýchkoli nejasností se na nás neváhejte obrátit

599 444 725Mgr. Mariánekmmarianek@ostrava.cz aplikace Esrp
599 444 676Mgr. Metznerovájmetznerova@ostrava.czukazatelé kvality sociálních služeb a souvisejících aktivit
599 444 610Ing. Štěrbovádsterbova@ostrava.czvyúčtování oblast sociální péče
599 444 720Ing. Blažejováablazejova@ostrava.czvyúčtování oblast sociální péče
599 444 688p. Matějovámmatejova@ostrava.czvyúčtování oblast zdravotnictví