Aktuality

Diecézní charita ostravsko – opavská vyčlenila půl milionu korun pro pomoc postiženým povodní

Vloženo: 18.05.2010

Severní Moravu po necelém roce opět zasáhly ničivé povodně a uvedly v pohotovost jak obyvatele a krizové štáby, tak také pracovníky humanitárních organizací. Diecézní charita ostravsko-opavská vyčlenila na pomoc při odstraňování následků těchto povodní půl milionu. K dispozici dala také své sbírkové konto, využít lze také DMS. Severní Moravu po necelém roce opět zasáhly ničivé […]

Více

Aktualizovaný Manuál pro vykazování ukazatelů sociálních služeb a souvisejícíh aktivit

Vloženo: 07.04.2010

Na začátku letošního roku proběhla pracovní jednání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Došlo k vyjasnění jednotlivých pojmů pro konkrétní sociální služby a v některých případech i ke změně vykazovaných ukazatelů. Aktualizovaný dokument si můžete prohlédnout v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ/Manuál pro vykazování ukazatelů

Více

Vláda schválila nový Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Vloženo: 31.03.2010

Tento plán je již čtvrtým v pořadí. Formuluje politiku státu ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům a byla v nich pro jednotlivá ministerstva stanovena konkrétní opatření, která byla pro období let 2010 – 2014 vytipována jako důležitá a prioritní. „Je možno objektivně konstatovat, že naplňováním Národních plánů prokazatelně došlo již v minulosti ke zlepšení přístupu státu k občanům […]

Více

Domov pro seniory Kamenec vyhlásil veřejnou sbírku

Vloženo: 25.03.2010

V termínu od 1.2.-31.5.2010 vyhlašuje Domov pro seniory Kamenec  Veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro uživatele domova. Přispět lze bezhotovostně na účet č. 43-6061170297/0100, nebo v hotovosti do pokladničky na vrátnici Domova pro seniory Kamenec. Více informací můžeste získat na internetových stránkách domova.

Více

Manažerský tým proběhne 23.3.2010

Vloženo: 17.03.2010

Březnový manažerský tým proběhne v úterý 23.3.2010 od 9:00 do 12:00 v zasedací místnosti č.633 v 6.patře budovy OSVZ (ulice 30. Dubna) Program: Výstupy z jednání ze dne 11.2.2010 Tvorba průřezových cílů Informace ze schůzek pracovních skupin k tvorbě 3. KP Různé

Více

Kurz Krizové intervence

Vloženo: 23.02.2010

Kurz Krizové intervence je určen primárně úředníkům, sociálním pracovníkům a pomáhajícím profesím, které se v praxi často setkávají s osobami, klienty, se kterými řeší krizové situace, či se snaží jim předcházet. Sekundárně může tento základní kurz sloužit také dalším cílovým skupinám jako jsou např.zdravotničtí pracovníci, pedagogové a další profese, jenž se mohou také s krizovými situacemi setkat.  Kurz […]

Více

Dny otevřených dveří Charity Ostrava

Vloženo: 15.02.2010

U příležitosti 19. výročí založení Charity Ostrava se uskuteční ve dnech 18. a 19. února 2010 Dny otevřených dveří ve všech charitních střediscích. Každý návštěvník je srdečně zván. Více informací najdete v přiloženém letáčku.

Více

Manažerský tým se uskuteční 11.2.2010

Vloženo: 11.02.2010

Další jednání manažerského týmu v tomto roce proběhne ve čtvrtek 11.2.2010 od 9:00 v místnosti č.633 v šestém patře budoby odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ulici 30. Dubna. Program:  Výstupy z jednání konaného dne 19.1.2010 (K.Návratová) Tvorba průřezových /společných/ cílů a opatření MT pro 3.KP (D.Diváková) Informace z pracovních schůzek k ukazatelů sociálních služeb (M.Mariánek, J.Metznerová) Různé

Více

Koncert v rámci oslav Charity Ostrava

Vloženo: 08.02.2010

Charita Oslava letos slaví 19 rok svého působení. Jednou z akcí, která orámuje tuto událost bude koncert  v klubu Prostor-Tančírna 11.2.2010.Více informací v přiloženém letáku.

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil dotační tituly

Vloženo: 08.02.2010

KÚ MSK vyhlásil dotační tituly pro rok 2010. Vybrané dotační tituly a odkazy na jejich podmínky naleznete uvnitř článku. Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2010 Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2010 Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2010 Program protidrogové politiky kraje na rok 2010 Program […]

Více

Konzultace k vykazování ukazatelů pro rok 2010

Vloženo: 25.01.2010

V rámci sjednocení výkladu k jednotlivým parametrům se tento týden uskuteční konzultace v budově odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostrava na ulici 30. Dubna. Pracovní schůzky se uksuteční dle konkrétních druhů sociálních služeb. Cílem těchto pracovních setkání je vyjasnit si a sjednotit výklad konkrétních ukazatelů v rámci jednoltivých druhů služeb. Výstupem každého jednání bude […]

Více