Aktuality

Dny otevřených dveří Charity Ostrava

Vloženo: 15.02.2010

U příležitosti 19. výročí založení Charity Ostrava se uskuteční ve dnech 18. a 19. února 2010 Dny otevřených dveří ve všech charitních střediscích. Každý návštěvník je srdečně zván. Více informací najdete v přiloženém letáčku.

Více

Manažerský tým se uskuteční 11.2.2010

Vloženo: 11.02.2010

Další jednání manažerského týmu v tomto roce proběhne ve čtvrtek 11.2.2010 od 9:00 v místnosti č.633 v šestém patře budoby odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ulici 30. Dubna. Program:  Výstupy z jednání konaného dne 19.1.2010 (K.Návratová) Tvorba průřezových /společných/ cílů a opatření MT pro 3.KP (D.Diváková) Informace z pracovních schůzek k ukazatelů sociálních služeb (M.Mariánek, J.Metznerová) Různé

Více

Koncert v rámci oslav Charity Ostrava

Vloženo: 08.02.2010

Charita Oslava letos slaví 19 rok svého působení. Jednou z akcí, která orámuje tuto událost bude koncert  v klubu Prostor-Tančírna 11.2.2010.Více informací v přiloženém letáku.

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil dotační tituly

Vloženo: 08.02.2010

KÚ MSK vyhlásil dotační tituly pro rok 2010. Vybrané dotační tituly a odkazy na jejich podmínky naleznete uvnitř článku. Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2010 Program rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2010 Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2010 Program protidrogové politiky kraje na rok 2010 Program […]

Více

Konzultace k vykazování ukazatelů pro rok 2010

Vloženo: 25.01.2010

V rámci sjednocení výkladu k jednotlivým parametrům se tento týden uskuteční konzultace v budově odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostrava na ulici 30. Dubna. Pracovní schůzky se uksuteční dle konkrétních druhů sociálních služeb. Cílem těchto pracovních setkání je vyjasnit si a sjednotit výklad konkrétních ukazatelů v rámci jednoltivých druhů služeb. Výstupem každého jednání bude […]

Více

Harmonogram pracovních schůzek na únor je již hotov

Vloženo: 22.01.2010

Díky velice pohotové reakci všech manažerů již je hotov rozpis prvních pracovních setkání pro tvorbu 3. Komunitního plánu města Ostravy. Ještě jednou děkujeme všem manažerům a kontaktním osobám za jejich přístup. Na rozpis se můžete podívat v sekci Dokumenty ke stažení/Aktuální pracovní dokumenty.

Více

Manažerský tým proběhne 19.1.2010

Vloženo: 12.01.2010

První jednání manažerského týmu v tomto roce proběhne v úterý 19.1.2010 od 9:00 v místnosti č.633 v šestém patře budoby odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ulici 30. Dubna. Program jednání: Volba nových členů manažerského týmu Plán práce manažerského týmu na rok 2010, činnost pracovních skupin (K. Návratová) eSRP, nová webové prezentace KP Ostrava (M.Mariánek, J. […]

Více

Aplikace eSRP je otevřena

Vloženo: 05.01.2010

Od 4.1.2010 je otevřena elektronická aplikace eSRP, do které organizace navádějí ukazatelé kvality sociálních služeb a souvisejících aktivit společně s vyplněním položek vícezdrojového financování. Chceme poprosit všechny organizace jež se podílí na komunitním plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava o vyplnění údajů do aplikace elektronického systému revize projektů (eSRP). Příjemci neinvestičních účelových dotací z rozpočtu […]

Více

Vánoční setkání členů pracovních skupin

Vloženo: 16.12.2009

Dne 15.12.2009 proběhlo tradiční setkání pracovních skupin, hostí a partnerů Komunitního plánování v Ostravě. V letošním roce jsme pro společné vánoční setkání využili prostory Charitního střediska Gabriel, které se nachází v Ostravě Zábřehu. Setkání proběhlo v příjemné  a neformální atmosféře. Své úznání za práci v jednotlivých pracovních skupinách vyjádřila nejen vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví […]

Více

Vánoční trhy

Vloženo: 04.12.2009

Již podruhé jsme vyjednali možnost prezentace neziskových organizací v rámci tradičních Vánočních trhů na Masarykové náměstí. Díky vstřícnosti vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsme získali možnost užívat jeden prodejní stánek v průběhu celého konání vánočních trhů. Letošní trhy budou probíhat od 4.12.-23.12.2009. Zájem o prodej svých výrobků, či výrobků uživatelů a prezentaci poskytovaných […]

Více