Akce Lidé lidem 2024 – přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit, kterou pořádá statutární město Ostrava

Vloženo: 04.06.2024


Letošní, v pořadí již třináctý ročník této tradiční akce, se bude konat ve čtvrtek 20. června 2024 od 9:00 do 18:00 hodin v Komenského sadech v centru Ostravy. Netradiční formou se zde představí organizace, které poskytují sociální služby a související aktivity.


Program akce je připraven a naplánován tak, aby zaujal široké spektrum návštěvníků. Součástí dopoledního programu (9:00–12:00 hod.), který je zaměřen především na žáky obou stupňů základních škol a studentů středních škol, je „Projektový den“, v němž budou žáci a studenti plnit úkoly zaměřené na získání nových znalostí a praktických dovedností ze sociální oblasti. V odpoledních hodinách (14:00–18:00 hod.) je akce určena široké veřejnosti a v samotném závěru vystoupí skupina Nedivoč. Akce bude po celou dobu trvání moderována na pódiu, její součástí je kulturní program v podání uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit (taneční, hudební a divadelní představení). Připraveny budou interaktivní dílny s možností vyzkoušet si ruční práce a tvoření drobných předmětů, které si mohou účastníci odnést s sebou, ale také workshop, na kterém si budou moci žáci i studenti osvojit základy správného chování na internetu, stánek s pokusy z Dolní oblasti Vítkovic, ukázky první pomoci Českého červeného kříže či představení činností Městské policie Ostrava – skupin kynologie a hipologie.

⏰PROGRAM:
9:00 Trigon band
9:25 NZDM KC Liščina – tanec
9:45 Karam Shtay – kytarové vystoupení
10:00 Vzájemné soužití – klubík Broučci
10:10 Dětský soubor Heleny Salichové
10:30 Lidová konzervatoř a Múzická škola – pěvecké vystoupení
10:55 Kameňáček – sborový zpěv
11:15 MP Ostrava – skupina kynologie – ukázka práce se psy
11:35 Ajša Čajky – Centrom

13:50 Jekhetane – tanec
14:15 Podané ruce – ukázka canisterapie
14:30 MP – skupina kynologie – ukázka práce se psy
14:50 Čtyřlístek – bubenická skupina Rytmy
15:15 Pohádka v podání Střediska soc. služeb Jih
15:30 Porubští trubači
15:55 Bílá Holubice – tanec
16:10 NZDM – KC Hrušov – taneční skup. Apsora, mažoretka E. M. Šuterová
17:00 koncert skupiny NEDIVOČ

Záštitu nad akcí Lidé lidem 2024 převzal náměstek primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.